DONORS

ŽIVOT BEZ NASILJAŽIVOT BEZ NASILJA

U Terme Jezerčia Donja Stubica održan je seminar za mlade Rome „Život bez nasilja“ uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Ovo je jedan od niza seminara koje smo do sada održale.
Cilj nam je ovim projektom da kroz edukaciju uče osnovne činjenice o ovim temama; vrste nasilja, kako izbjeći nasilje, kako prepoznati nasilje i nasilnika, kako se zaštititi i na taj način dosegne do prevencije neželjenih posljedica. Na seminaru je bilo ukupno 20 sudionika oba spola, jer nasiljene poznaje spol, dob, nacionalnost, društvenu strukturu i dr.
Ovaj seminar nam je i jedan od doprinosa aktivnosti za dane ljudskih prava „Imam pravo život bez nasilja „ te doprinos Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

More News

Nasilje nad ženama

Zadnjih nekoliko godina postoje više organiziranih aktivnosti za podizanje svijesti građana borbi protiv nasilja a posebno nad ženama. Nažalost,... read more

Romskoj djeci treba otvoriti

Ramiza Memedi: Romskoj djeci treba otvoriti veće mogućnosti za umjetničko stvaralaštvo August 18, 2019 103 Podijelite s drugima na Facebooku!... read more

ROMSKE OBITELJI SU IPAK PRESE

Bez obzira na žestoke i verbalne prosvjedie i fizičkih blokada zgrade kojoj su pribjegli prošloga tjedna nisu pomogli stanovnicima Novog Petrušev... read more

ROMSKE OBITELJI SU IPAK PRESE

Bez obzira na žestoke i verbalne prosvjedie i fizičkih blokada zgrade kojoj su pribjegli prošloga tjedna nisu pomogli stanovnicima Novog Petrušev... read more