DONORS

UKLJUČENOST ROMSKE DJECE U OBRAZOVANJEUključenost romske djece u obrazovanje: Stari problemi, ali i nove mogućnost?

Siromaštvo, nedovoljna pripremljenost za polazak u školu, nepoznavanje jezika, nedovoljna motiviranost roditelja za obrazovanje djece, nefleksibilnost obrazovnog sistema prema potrebama romske djece, nedovoljna educiranost nastavnog kadra za rad sa romskom djecom – samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno susreće romska populacija. Svi ovi problemi, ali i rješenja prezentovani su u dokumentu Uključenost romske djece u osnovnom obrazovanju u TK. U dokumentu su navedeni različiti aspekti društvenog položaja Roma, a porazni su podaci koji pokazuju da 80% romske djece živi u siromaštvu – što je jedan od glavnih razloga zašto se mali broj djece odlučuje za nastavak školovanja nakon osnovne škole.
”Romska djeca su često omalovažavana, i to je jedan od razloga. Omalovažavani su zbog toga kako se obuku i kako dolaze u školu jer se pojedina djeca nemaju gdje ni okupati i budu napadani i ponižavani i oni tada neće više da idu u školu,” rekla je Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja ”Bolja budućnost” Tuzla.
No, tada romska djeca ili napuštaju školu ili u nju skoro nikada ne dolaze. Ali osim te prepreke, društvena nezainteresovanost dodatno pogoršava ionako lošu sliku u kojoj danas žive Romi.
”Imali smo situaciju da jedno dijete u školi ima 365 izostanaka, a da se ta ustanova nije obratila socijalnom radniku da sagledaju zbog čega dijete ne pohađa obrazovni sistem,” objašnjava autorica Policy dokumenta ”Uključenost romske djece u osnovnom obrazovanju u TK” Mirsada Bajramović.
Trenutni obrazovni sistem ne zanima ni činjenica da je generalno sve manji broj upisanih učenika, a zabilježen je i veliki pad upisane romske djece. Sve ovo pokazuje i istraživanje koje je provelo Udruženje žena Romkinja ”Bolja budućnost” u romskoj zajednici Kiseljak.
”Mi smo tamo imali 31% djece od 6-15 godina koji ne pohađaju školski sistem i na to još nikada niko nije reagovao,” rekla je Bajramović.
No, svaka priča ima dvije strane, pa tako i ova. Onu pozitivnu piše Denis Mujić koji se po završetku škole aktivno uključio u rad Udruženja. Kaže, kroz obrazovanje je doživio i nerazumijevanje i predrasude, ali ih je svojim stavom i otvorenošću brzo otklonio. Stvari se, zaključuje Denis, ipak poboljšavaju. ”Puno se radilo i vidi se napredak. Naprimjer, u nekim školama nemoguće je da nema romske djece znači imamo djece koja su završila osnovnu, srednju, i fakultete. Do prije deset godina nije bilo tako i nije bilo uslova i sada imamo stipendije i sve,” zaključuje Denis Mujić.
Te stipendije i mogućnosti koje se otvaraju nude Romima aktivnu ulogu u društvu i pronalazak svog, znatno boljeg socijalnog i ekonomskog položaja, poručuje Denis uz opasku da ipak institucije države treba da obezbijede ono na šta su se obavezale potpisom na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, a to je da ipak; ”svako ima pravo na obrazovanje!”

More News

Nasilje nad ženama

Zadnjih nekoliko godina postoje više organiziranih aktivnosti za podizanje svijesti građana borbi protiv nasilja a posebno nad ženama. Nažalost,... read more

Romskoj djeci treba otvoriti

Ramiza Memedi: Romskoj djeci treba otvoriti veće mogućnosti za umjetničko stvaralaštvo August 18, 2019 103 Podijelite s drugima na Facebooku!... read more

ROMSKE OBITELJI SU IPAK PRESE

Bez obzira na žestoke i verbalne prosvjedie i fizičkih blokada zgrade kojoj su pribjegli prošloga tjedna nisu pomogli stanovnicima Novog Petrušev... read more

ROMSKE OBITELJI SU IPAK PRESE

Bez obzira na žestoke i verbalne prosvjedie i fizičkih blokada zgrade kojoj su pribjegli prošloga tjedna nisu pomogli stanovnicima Novog Petrušev... read more