DONORS

Intervju sa g. PaunZAPOŠLJAVANJE ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Roma u Hrvatskoj ima 9463 po zadnjem popisu iz 2001 godine a procjenjuje se da ih ima i pet puta više. Ako usporedimo broj izjašnjenih tasteful omega de ville fake na popisu i stvaran broj koji govori da ih ima pet puta više, onda se pitamo zašto ima toliko predrasuda i stereotipa prema njima, što znači da veći broj Roma su integrirani, žive isto kao i njihovi susjedi, obrazuju se, zapošljavaju se, imaju svoja vlasništva – kuće ili stanove idr.
Po našem mišljenju Romi žive dva načina života. Prvi način je takoreći njihova sudbina, život u bijedi romskih naselja, u barakam okruženim smećem i sekundarnim sirovinama koje sakupljaju kako bi mogli preživjeti sa svojom obitelji, dok drugi, oni koji žive u urbanim sredinama među neromskim narodom samo zato što im je potrebno da osiguraju svoju koegzistenciju.
U tom drugom životu oni se moraju snalaziti kako najbolje znaju, moraju raditi, biti prilagodljivi susjedima, prilagoditi se navikama i potrebama susjeda koji ih okružuju. Kako bi taj život živjeli, moraju naučiti jezik sredine u kojoj žive, često puta prihvatiti religiju i običaje, što znači asimilirati se od svoje zajednice.
Kada govorimo o zapošljavanja Roma a posebno onih koji se izjašnjavaju kao Romi, ne možemo a da ne kažemo da ima vrlo mali broj zaposleno onih u državnim institucijama bez obzira na postojeće dokumente koje je Vlada Republike Hrvatske donjela tj. Nacionalni program za Rome te Akcijski plan 2005-2015 godina.

Zbog prevelikog truda koje je Vlada uložila zajedno sa romskim civilnim društvom za kreiranje i usvajanje ovih dokumenata, a u cilju poboljšavanja uvjeta i kvalitetu života romskom stanovništvi, svjesni smo da samo zaposlen čovjek može poboljšati svoje uvjete življenja, željeli smo znati koliko Roma ima zaposleno po mjerama koje postoje u tim dokumentima.
Zbog prevelikih problema za koje se ne mogu Romi zapošljavati zatražili smo od Središnje državne službr da nam odgovori na vintage omega railmaster replica watches nekoliko pitanja za časopis.
Iz odgovora procijeniti sami stanje romske zajednici –dragi čitatelji!!!!
Ramiza Memedi


1. Završio je 5 mjesec a kazano je da su novci koji su izdvojeni za subvenciju zapošljavanja Roma za ovu godinu su utrošena.
Koliko je novaca izdvojeno i gdje su Romi sve i na kojim mjestima zapošljeni i za što je data subvencija.


Za provođenje mjera uz Nacionalnog programa za Rome/Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. za 2011. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Državnom proračunu osigurano je 6 mil. kuna za provedbu mjera za zapošljavanje i obrazovanje osoba romske nacionalne manjine.

Do 31. svibnja 2011. godine utrošeno je ukupno 4.705.847,47 mil kuna za provedbu mjera za zapošljavanje i obrazovanje. Također u 2011. godini isplaćivane su i obveze iz 2010. godine na ime zapošljavanja 4 osobe po mjeri – Subvencioniranje zapošljavanja Roma u trajanju od 24 mjeseca. Preostali dio novčanih sredstava usmjeren je na financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba prema utvrđenim potrebama lokalnog tržišta rada s ciljem podizanja razine obrazovanja i zapošljivosti, potpore za zapošljavanje gdje se poslodavcima sufinancira dio troška rada za zapošljavanje osoba romske nacionalne manjine u razdoblju od 24 mjeseca, plaćanje troška mirovinskog osiguranja i novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa mladim osobama zanimanja stečenih po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog program obrazovanja, a koje su u zakonskoj obvezi položiti stručni ispit ili imati radno iskustvo za zapošljavanje.
Navedeni programi su složeniji i za razliku od javnih radova, a koji su prepoznati i više godina se provode te uključuju sve nezaposlene osobe bez obzira na dob i razinu obrazovanja i potrebno je provesti aktivnosti odabira i selekcije za uključivanje osoba u programe obrazovanja i programe stručnog osposobljavanja za rad.

2. Koliko je Roma zaposleno i u kojim županijama. Gdje se najviše ukazao interes zapošljavanja.


U razdoblju od početka provedbe mjera u 2011. godini (veljača) do 31.5.2011. ukupno je Programom za Rome obuhvaćeno 223 osobe, od čega 58 žena.

Kroz Mjeru – Subvencioniranje zapošljavanja Roma u trajanju od 24 mjeseca sufinancirano je zapošljavanje 7 osoba romske nacionale manjine od čega 1 žena.
Kroz Mjeru – Sufinanciranje/financiranje obrazovanja osoba romske nacionalne manjine financirano je obrazovanje za 22 osobe romske nacionalne manjine, od čega 6 žena.
Kroz Mjeru – Javni radovi zaposleno je 192 osobe romske nacionalne manjine, od čega 49 žena.
Kroz Mjeru - Stručno osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – ukupno su zaposlene 2 osobe od toga 2 žene.

Najveći broj Roma zaposlen je u Međimurskoj županiji (89 osoba, od toga 27 žena), Osječko-baranjskoj županiji (82 osobe, od toga 16 žena), Gradu Zagrebu (12 osoba, od toga 6 žena), Varaždinskoj županiji (12 osoba, od toga 2 žene), Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (11 osoba, od toga 2 žene), Koprivničko-križevačkoj županiji (9 osoba, od toga 2 žene), Sisačko-moslavačkoj županiji (5 osoba, od toga 3 žene) i Virovitičko-podravskoj županiji (3 osobe).3.Govori se da Romi ne žele raditi što ih motiviralo najviše i koja populacija je više zainteresirana mlađa ili starija.


S obzirom na dob zaposlenih osoba romske nacionalne manjine većinu zaposlenih osoba čine osobe od 20 do 25 godina, osobe u dobi od 15 do 19 godina, osobe od 25 do 29 godina te u dobi od 30 do 40 godina.

Tijekom 2010. godine ukupno je sufinancirano zapošljavanje za 272 osobe romske nacionalne manjine i financirano obrazovanje za 32 osobe romske nacionalne manjine.

4. Što je sa poslodavcima koliko Roma su zaposlili i dal imaju interes za dugoročno zapošljavanje Roma.

Kroz Mjeru – Subvencioniranje zapošljavanja Roma u trajanju od 24 mjeseca sufinancirano je zapošljavanje 4 osobe romske nacionale manjine od čega 2 žene. Zaposlene su osobe romske nacionalne manjine niže razine obrazovanja (5-7 razreda osnovne škole) i to uglavnom na poslovima u komunalnoj djelatnosti, graditeljstvu i proizvodnji.
Kroz Mjeru – Sufinanciranje/financiranje obrazovanja osoba romske nacionalne manjine financirano je obrazovanje za 32 osobe romske nacionalne manjine, od čega 9 žena. Nezaposlene osobe romske nacionalne manjine obrazovale su se za sljedeća zanimanja: pomoćni kuhar (2), tesar (2), keramičar (2), soboslikar (4), zidar (2), zaštitar (3), rukovatelj viličarom (3), operater na računalu (12), zavarivač (1) i pomoćni konobar (1).
Nezaposlene žene romske nacionalne manjine obrazovale su se za sljedeća zanimanja: pom. kuhar (2) i operater na računalu (7).
Kroz Mjeru – Javni radovi zaposleno je 268 osobe romske nacionalne manjine, od čega 73 žene.
Kroz Mjeru - Osposobljavanje za samozapošljavanje osoba romske nacionalne manjine nije pokazan interes stoga nije bila uključena niti jedan osoba te kroz Mjeru - Financiranje novčane magnificent cartier replica watches us pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenim mladim osobama romske nacionalne manjine koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i visokoškolsko obrazovanje također nije bila uključena niti jedna osoba romske nacionalne manjine.

Tablica: Zaposleni i uključeni u obrazovanje po mjerama iz Nacionalnog programa za Rome/Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.- 2015 za 2010. godinu po područnim službama

Područna služba Sufinanciranje/financiranje obrazovanja osoba romske nacionalne manjine Sufinanciranje zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine u trajanju od 24 mjeseca Sufinanciranje zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova Ukupno
Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene
Bjelovar 0 0 0 0 17 5 17 5
Čakovec 16 2 2 0 69 20 87 22
Križevci 0 0 0 0 17 7 17 7
Kutina 0 0 0 0 1 1 1 1
Osijek 1 0 0 0 116 29 117 29
Sisak 0 0 1 1 12 3 13 4
Slavonski Brod 3 0 0 0 18 2 21 2
Šibenik 0 0 1 1 0 0 1 1
Varaždin 0 0 0 0 9 2 9 2
Virovitica 0 0 0 0 1 0 1 0
Zagreb 12 7 0 0 9 5 21 12
Ukupno 32 9 4 2 269 74 305 85
Izvor:Hrvatski zavod za zapošljavanje


5. Govori se meni da nisam samokritična i da ne želim kritizirati rome, jer ne žele raditi obzirom da su korisnici socijalnih primanja. Zanima me dal se broj zainteresiranih za zapošljavanje povećao ili smanjio.

U cilju stvaranja preduvjeta za povećanje zapošljavanje Roma, sve evidentirane nezaposlene osobe romske nacionalne manjine uključuju se u redovite aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i aktivnosti usmjerene isključivo na osobe romske nacionalne manjine. Aktivnostima se nastoji utjecati na njihovo brže uključivanje na tržište rada i to posebno mladin nezaposlenih Roma.

Aktivnosti koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje:
Grupno informiranje - cilj grupnog informiranja je informirati nezaposlene osobe o stanju na tržištu rada, uslugama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje mogu pomoći nezaposlenim osobama pri traženju posla, pravima i obvezama nezaposlenih osoba evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te potrebi aktivnog traženja posla.
Individualno savjetovanje – individualnim savjetovanjem savjetodavci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđuju radni, stručni i osobni potencijal nezaposlene osobe, pružaju stručnu pomoć u izradi Profesionalnog plana zapošljavanja, te posreduju pri zapošljavanju.
Radionice - grupna savjetovanja
Cilj radionica je povećati kompetentnost, motivaciju, vještine aktivnog traženja posla, te značaj stavova i ponašanja nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine.
1. «Kako tražiti posao»
2. «Kako se predstaviti poslodavcu»
3. «Metode samoprocjene»
Uključivanje u aktivnosti u okviru profesionalnog informiranja i savjetovanja sa svrhom procjene mogućnosti, interesa i motivacije nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine za obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje.
Ciljane posjete savjetnika za zapošljavanje poslodavcima s ciljem informiranja o mogućnostima zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi aktivnosti koje su usmjerene na stvaranje pozitivne klime kod poslodavaca, a u cilju boljeg zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine. Kako bi navedene aktivnosti bile učinkovite savjetnici za zapošljavanje ciljano posjećuju poslodavce. Također se održavaju i sastanci sa različitim subjektima radi unapređenja prilika za zapošljavanje i obrazovanje Roma.
Organiziranje grupnih informiranja o samozapošljavanju za osobe romske nacionalne manjine koje su pokazale interes za samozapošljavanje tj. registriranje poduzeća ili obrta, (prema podacima iz Profesionalnog plana zapošljavanja).

Također napominjemo da Europska komisija predlaže raspravu na temu Europskog okvira za nacionalne strategije za integraciju Roma koji će pomoći u usmjeravanju nacionalnih politika za Rome i korištenju fondova koji su raspoloživi na EU razini s ciljem pružanja podrške naporima uloženim u uključivanje. Okvir EU-a razvija pristup za uključivanje Roma postavljanjem ciljeva u sljedećim područjima:
• obrazovanje: osiguranje da sva romska djeca završe osnovnu školu;
• zapošljavanje: smanjenje jaza zaposlenosti između Roma i drugih građana;
• zdravstvena skrb: smanjenje jaza na području zdravstvene skrbi, npr. smanjenjem mortaliteta romske djece;
• stanovanje: eliminiranje jaza u pristupu stambeno-komunalnim uslugama kao što su
voda i struja

Vlade zemalja EU-a morat će dostaviti nacionalne strategije za Rome do kraja 2011. godine u kojima će navesti na koji će način doprinijeti postizanju gore navedenih ciljeva. Okvir je u skladu sa širim ciljevima Strategije Europa 2020. za zapošljavanje, socijalno uključivanje i obrazovanje.